Ana Sayfa Gundem Ekonomi Siyaset Asayiş Eğitim Spor Kültür & Sanat Sağlık & Yaşam Araştırma Polemik Bölge Türkiye
Kablo hırsızları tutuklandı
Kablo hırsızları tutuklandı
Erzurum ticaret sektörü kredi verileri açıklandı
Erzurum ticaret sektörü kredi verileri açıklandı
Erzurum’un inşaat sektörü payı arttı
Erzurum’un inşaat sektörü payı arttı
Tahkim Erzurumspor’un itirazını reddetti
Tahkim Erzurumspor’un itirazını reddetti
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
HABERLER>ARAŞTıRMA
18 Mayıs 2023 Perşembe - 07:50

Erzurum genç nüfusta 16’ıncı sırada

ERZURUM GAZETESİ - ÖZEL HABER - TÜİK İstatistiklerle Gençlik 2022 verilerini paylaştı. Toplam nüfusu 749 bin 754 olan Erzurum nüfusu içinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 138 bin 17 kişi oldu. Nüfus toplamı içinde genç nüfusu yüzde 18,4’lük oran gösterdi.

Erzurum genç nüfusta 16’ıncı sırada

TÜİK İstatistiklerle Gençlik 2022 verilerini paylaştı. Toplam nüfusu 749 bin 754 olan Erzurum nüfusu içinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 138 bin 17 kişi oldu.  Nüfus toplamı içinde genç nüfusu yüzde 18,4’lük oran gösterdi.

ERZURUM VERİLERİ

Erzurum’daki 138 bin 17 kişilik genç nüfusun 67 bin 217’sini erkekler, 70 bin 800’ünü ise kadınlar oluşturdu. DOSİAD analizlerinde, Genç nüfus içinde erkeklerin oranı yüzde 48,70, kadınların oranı yüzde 51,29 olarak hesaplandı

BÖLGESEL VERİLER

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan analizlere göre genç nüfus sayısı 1 milyon 73 bin 218 nüfuslu KUDAKA Bölgesinde 195 bin 591, 2 milyon 154 bin 748 nüfuslu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 402 bin 911, 5 milyon 998 bin nüfuslu Doğu Anadolu Bölgesinde 1 milyon 98 bin 59 kişi

oldu.

ERZURUM ORTALAMALARI GEÇTİ

Nüfus toplamı içinde Genç nüfus oranı bakımından Erzurum Türkiye, KUDAKA ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasını geçti. Genç nüfus oranı Erzurum’da yüzde 18.4, KUDAKA Bölgesinde yüzde 18.22, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18.69, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18.30, Türkiye’de yüzde 15.22 oldu.

ERZURUM’UN GENÇ NÜFUS PAYI

Erzurum genç nüfus oranı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 16, Doğu Anadolu Bölgesinde 8’inci sırayı aldı. İlin genç nüfusu ülkede yüzde 1.06, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12.56, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 34.25, KUDAKA istatistik Bölgesinde ise yüzde 70.56’lık oran verdi.

ERZURUM VE ÜLKE SIRALAMASI

Erzurum ülke illeri içinde genç nüfus oranı bakımından 16’ıncı oldu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu 20 il,  Hakkari, Şırnak, Siirt, Bayburt, Ağrı, Muş, Van, Batman, Bitlis, Gümüşhane, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Kars, Iğdır, Erzurum, Karabük, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl olarak açıklandı.

BÖLGE İLLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu, bu ili yüzde 20.4 ile Ağrı, yüzde 20.2 ile Muş izledi. Bölge illeri genç nüfus oranı  yüzde olarak Van’da 19.8, Bitlis’te 19.3, Kars’ta 18.6, Iğdır’da 18.5, Erzurum’da 18.4, Bingöl’de 17.1, Erzincan’da 16.8, Elazığ’da 15.8, Ardahan’da 15.8, Malatya’da 15.6 ve Tunceli’de 12.8 olarak aktarıldı.

İSTATİSTİKLERLE GENÇLİK, 2022

Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sini genç nüfus oluşturdu

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

 Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANI AB’DEN YÜKSEK

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

 Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

İLLER

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,0 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.  Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.

GENÇ NÜFUS YAŞ GRUBU

Genç nüfusun yüzde 30,2'sinin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,1'inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 30,2'sinin 20-22 ve yüzde 21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki genç nüfus için 63,6 yıl oldu

 Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 yıl ve kadınlar için 80,5 yıl oldu.

 Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

EVLİLİK ORANI

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı oldu

 Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında yüzde 96,3'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6'sının evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 85,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

OKULLAŞMA ORANI

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 49,2 oldu

Türkiye'de 2020/'21 öğretim yılında yüzde 44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021/'22 öğretim yılında yüzde 44,7'ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,5'ten yüzde 40,3'e düşerken kadınlarda yüzde 48,5'ten yüzde 49,2'ye yükseldi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 24,2 OLDU

 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2021 yılında yüzde 41,7 iken 2022 yılında yüzde 43,8 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2021 yılında yüzde 53,1 iken 2022 yılında yüzde 56,2, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 29,7 iken 2022 yılında yüzde 31,0 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2021 yılında yüzde 22,6 iken 2022 yılında yüzde 19,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 19,4 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 28,7 iken 2022 yılında yüzde 25,2 oldu.

 Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında yüzde 24,7 iken 2022 yılında yüzde 24,2 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2021 yılında yüzde 17,5 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 32,4 iken 2022 yılında yüzde 32,3 oldu.

İSTİHDAM

İstihdamdaki gençlerin yüzde 53,5'i hizmet sektöründe yer aldı

 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında yüzde 32,2 iken 2022 yılında yüzde 35,3'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında yüzde 42,8 iken 2022 yılında yüzde 46,9, genç kadınlarda bu oran 2021 yılında yüzde 21,2 iken 2022 yılında yüzde 23,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında yüzde 15,1'inin tarım sektöründe, yüzde 31,4'ünün sanayi sektöründe, yüzde 53,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,0'ünün tarım sektöründe, yüzde 36,7'sinin sanayi sektöründe, yüzde 49,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 17,5'inin tarım, yüzde 20,3'ünün sanayi, yüzde 62,2'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

SAĞLIK

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 84,8 oldu

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 69,3 iken 2022 yılında yüzde 69,2 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 18,5 iken 2022 yılında yüzde 19,5, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 12,1 iken 2022 yılında yüzde 11,3 oldu.

 Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı 2021 yılında yüzde 83,5 iken 2022 yılında yüzde 84,8 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 11,1 iken 2022 yılında yüzde 10,5, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,4 iken 2022 yılında yüzde 4,7 oldu.

 Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfus oranı 2021 yılında yüzde 85,9 iken 2022 yılında yüzde 89,9 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 6,1, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,6 iken 2022 yılında yüzde 4,0 oldu.

 Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfus oranı 2021 yılında yüzde 81,0 iken 2022 yılında yüzde 79,5 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 13,9 iken 2022 yılında yüzde 15,1, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,1 iken 2022 yılında yüzde 5,4 oldu.

YAŞAM MEMNUNİYETİ DÜZEYİ

Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 84,3 oldu

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9 oldu.

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 47,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7 oldu.

 Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranı yüzde 44,1 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,7 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 51,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,5 oldu.

 

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK SAĞLIK, İLK SIRADA YER ALDI

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 43,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 27,9 ile başarı ve yüzde 17,0 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile sevgi ve yüzde 18,6 ile başarı takip etti.

İŞ MEMNUNİYETİ

Gençlerin yüzde 82,4'ü işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin yüzde 82,4'ü çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 52,9'u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM MEMNUNİYETİ

Gençlerin yüzde 67,0'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin yüzde 67,0'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 65,6 iken genç kadınlarda yüzde 68,5 oldu.

 Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

 ÖLÜM VE ÖLÜM NEDENİ

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 38,2'si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada yüzde 7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

 Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 42,3, genç kadınların oranı yüzde 28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 6,9, genç kadınların oranı yüzde 11,4 oldu.

BİLİŞİM

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 96,9 oldu

 Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında yüzde 97,1 iken 2022 yılında yüzde 96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında yüzde 98,4 iken 2022 yılında yüzde 97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında yüzde 95,6 iken 2022 yılında yüzde 96,1 oldu.

 
Yener: 'Asılsız iddialara itibar edilmemelidir'
 
'Dadaşlık gururumuz, Erzurumluluk iftiharımızdır'
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Yıldız: ‘Çiftçimiz güvendeyse gıdamız da güvendedir’
Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ...
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,5 arttı
Ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.
Erzurum’da doğum sayısı düştü
ERZURUM GAZETESİ - ÖZEL - Erzurum’da 2017’de 14 bin 654 olan doğum sayısı ...
 
Erzurum maden zengini
Erzurum, metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve rezervleri bakımından ...
Güven Eczacılık Eğitim tarihini paylaştı
Güven, 14 Mayıs 1839 tarihinde Sultan II. Mahmud tarafından Galatasaray’ ...
Altun Türkiye İletişim Modelini paylaştı
Altun, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda iletişimin yüzyılı yapmak için ...
 
Erzurum nüfusunun yüzde 46’sı yoğun kentlerde yaşıyor
ERZURUM GAZETESİ - ÖZEL - Erzurum’da ikamet edenlerin yüzde 46,3’ünün ...
Erzurum’un yüzde 63'ü çayır ve meradan oluşuyor
Erzurum 1 milyon 591 bin 784 hektarlık çayır ve mera alanıyla Türkiye'nin ...
Erzurum heyelanlarda üçüncü sırada
Ülkemizde son günlerde artan yağış oranları beraberinde yetkililerden ...
 
DADAŞ GAZETESİ
YAZARLAR
Mahmut Akdağ
Mahmut Akdağ
Ramazanın Verdiği İlham ve Dünya Gerçeği
Abdullah NEHİR
Abdullah NEHİR
Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş
Ali Osman Horasanlı
Ali Osman Horasanlı
Vekil Hanımı tebrik ediyoruz
Selahattin Şener
Selahattin Şener
Şimdi moda gammazlamak mı?
Abdurrahman Zeynel
Abdurrahman Zeynel
Raci Solmaz'ın ardından
Cahit OKÇU
Cahit OKÇU
Güz Serenadları…
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ARŞİV
DADAŞ
ANKET
Erzurum Havalimaninin ismi ne olsun?

Recep Tayyip Erdogan
Nafiz Kotan
Palandoken
Saltuklu
Dadas

Sonuçları göster Anket arşivi
Ana Sayfa Gundem Ekonomi Siyaset Asayiş Eğitim Spor Kültür & Sanat Sağlık & Yaşam Araştırma Polemik
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva